INTERVENČNÍ
KARDIOLOGIE

Lékové stenty
PTCA katétry
Koronární vodiče
Systémy pro uzávěry PFO, ASD, PDA a LAA
Srdeční chlopně

INTERVENČNÍ
RADIOLOGIE

Vodiče
Sheathy a ostatní příslušenství
PTA balonkové katétry
Drug eluting technologie
Periferní stenty a stentgrafty
Intervenční onkologie
Periferní Atherektomie

ENDOSKOPIE

Lékové stenty
EUS aspirační jehly
Papilotomy
Vodící dráty a E.R.C.P. katétry
Dilatační a extrakční balónky

ARYTMOLOGIE

Kardiostimulátory
Defibrilátory
Resynchronizační terapie
Modulace srdeční kontraktility

ELEKTROFYZIOLOGIE

Již brzy.

NEUROMODULACE

Implantovatelné neurostimulátory
Lightpulse 100L
Lightpulse 102

INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE​

V našem portfoliu nabízíme veškerý sortiment a inovativní technologie pro intervenční kardiologii.

Spolupracujeme s významnými světovými výrobci Lifetech a SMT.

Specializujeme se především na lékové stenty, PTCA katétry, koronární vodiče, systémy pro uzávěry PFO, ASD, PDA a LAA.

Poskytujeme odbornou podporu formou edukačních aktivit, školení a workshopů.

NABÍZENÉ PRODUKTY:

LÉKOVÉ STENTY
PTCA KATÉTRY
KORONÁRNÍ VODIČE
SYSTÉMY PRO UZÁVĚRY PFO, ASD, PDA A LAA
SRDEČNÍ CHLOPNĚ

INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

V našem portfoliu nabízíme ucelenou nabídku produktů pro většinu indikací v intervenční radiologii.

Spolupracujeme s předním světovým výrobci Inspire MD, Lifetech Scientific, Merit Medical, Veryan, Varian.

Specializujeme se především na lékové stenty, EUS aspirační jehly, papilotomy, vodící dráty a E.R.C.P. katétry, dilatační a extrakční balónky.

Své dlouholeté zkušenosti uplatňujeme také při zajišťování odborné podpory formou edukačních aktivit, školení, workshopů a kongresů.

NABÍZENÉ PRODUKTY:

VODIČE
SHEATHY A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PTA BALONKOVÉ KATÉTRY
DRUG ELUTING TECHNOLOGIE
PERIFERNÍ STENTY
STENTGRAFTY
INTERVENČNÍ ONKOLOGIE
PERIFERNÍ ATHEREKTOMIE

​ENDOSKOPIE​

V našem portfoliu nabízíme veškerý sortiment pro endoskopii.

Spolupracujeme s předním světovým výrobcem ENDO-FLEX.

Specializujeme se především na lékové stenty, EUS aspirační jehly, papilotomy, vodící dráty a E.R.C.P. katétry, dilatační a extrakční balónky.

Poskytujeme odbornou podporu formou edukačních aktivit, školení a workshopů.

NABÍZENÉ PRODUKTY:

EUS ASPIRAČNÍ JEHLY
PAPILOTOMY
VODÍCÍ DRÁTY
E.R.C.P. KATÉTRY
DILATAČNÍ A EXTRAKČNÍ BALÓNKY

ARYTMOLOGIE​

V našem portfoliu nabízíme ucelenou nabídku produktů pro většinu indikací v managementu srdečního rytmu.

Spolupracujeme s předním světovým výrobci MicroPort Scientific Corporation, Impulse Dynamics a Neochord.

Specializujeme se především na kardiostimulátory, defibrilátory, subkutánní defibrilátory, modulace srdeční kontraktility CCM, nahrady mitrálních chlopní.

Své dlouholeté zkušenosti uplatňujeme také při zajišťování odborné podpory formou edukačních aktivit,, školení, workshopů a kongresů.

Tato divize je již od roku 1991 vlajkovou lodí naší společnosti.

NABÍZENÉ PRODUKTY:

KARDIOSTIMULÁTORY – ENO™, OTO™, TEO™, REPLY 200™, KORA™
DEFIBRILÁTORY – Platinium™ ICD
SUBKUTÁNNÍ DEFIBRILÁTORY – CRT-P Platinium™,  4LV SonR™ CRT-D, PLATINIUM™ 4LV CRT-D
MODULACE SRDEČNÍ KONTRAKTILITY CCM – Optimizer® Smart
NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ

ELEKTROFYZIOLOGIE​

...

...

NEUROMODULACE​

V našem portfoliu nabízíme ucelenou nabídku produktů pro vindikace v oblasti neuromodulačních metod.

Spolupracujeme s významným světovým výrobcem NEURIMPULSE S.r.l.

Specializujeme se především na neurostimulátory Lightpulse 100L, Lightpulse 102.

Své dlouholeté zkušenosti uplatňujeme také při zajišťování odborné podpory formou edukačních aktivit, školení, workshopů a kongresů.

NABÍZENÉ PRODUKTY:

LIGHTPULSE 100L
LIGHTPULSE 102